Waterverbeteraars

Waterverbeteraars, hoe zit dat nou? Zijn ze nodig of niet?