Waarom mijn hobby aquarium houden is?

Aquarium houden geeft Dominique rust: kijken naar zijn vissen, hoe ze in harmonie samen leven in een de vrij beperkte ruimte van het aquarium. Hij luistert liever naar het vredevolle geluid van het kabbelende water, dan luisteren naar de televisie waar de ene bijna hersenloze scene na de andere afspeelt of naar het nieuws waar alleen maar ellende te horen is.