Overwennen

Hoe kan je vissen overwennen vanuit de quarantaine naar de showbak?