Observeren

Te weinig observeren van je aquarium is foute boel, je moet alles in de gaten houden.