Kunnen vissen elkaar haten? Een vraag die weinig wordt gesteld en Kevyn zal hierop een antwoord geven.