Chemisch gedroogde catappa

Kijk uit met chemisch gedroogde catappa bladeren, alles kan dood gaan!